OVER ONS

Het W&T en Duurzaamheidsmenu is hét platform voor informatie, inspiratie en kwalitatief onderwijsaanbod op het gebied van wetenschap, technologie & duurzaamheid in de regio Twente.

Het W&T en Duurzaamheidsmenu wil de implementatie van wetenschap, technologie en duurzaamheid in het onderwijs vooruit helpen en stimuleren. We stellen ons op als makelaar en bewegen tussen de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod uit de regio. Ook maken we de koppeling tussen onderwijs en bedrijven. Om al die partijen te informeren en inspireren, organiseren we met regelmaat netwerkbijeenkomsten.

Het W&T en Duurzaamheidsmenu werkt nauw samen met Cultuureducatie Enschede.
CultuurEducatie logo 512 x 512 e1522261800371

STO 

Sinds januari 2020 krijgen regio’s door heel Nederland geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Zo ook de regio Twente en sub regio Enschede. In Enschede werken basisonderwijs, vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan de realisatie van dit Sterk Techniekonderwijs.

STO Enschede en het W&T en Duurzaamheidsmenu onderzoeken in het voorjaar 2021 de mogelijkheid om te komen tot een platform waar onderwijs, ondernemers, onderzoekers en de Gemeente Enschede intensief samenwerken om alle leerlingen van alle Enschedese scholen - met nadruk op bovenbouw PO en onderbouw VO - duurzaam en kwalitatief goed techniekonderwijs te bieden.

Ga naar website STO Twente. 

Rode strepen2